Uudised

Eesti Energia Õlitööstust külastasid põlevkivihuvilised Mongooliast

Eelmisel nädalal külastasid Eesti Energia Õlitööstust Mongoolia suurfirma Narantuul juhid. Visiidi eesmärk oli tutvuda Eesti põlevkivitööstusega. Mongoolias asuvad rikkalikud põlevkivivarud, mida riik soovib lähiaastatel energiasõltuvuse vähendamiseks kasutusele võtta.

"Mongoolia impordib umbes 90% oma vedelkütuste vajadusest, suurem osa Mongoolias kasutatavast naftast tuleb Venemaalt. See on suureks koormaks riigi majandusele. Kindlasti on üheks murekohaks ka võimalikud tarnekatkestused," rääkis Narantuuli strateegianõunik Dugarjav Brochuluun. Mongoolias on küll naftatööstus, kuid tootmine on piiratud, sest paljud naftamaardlad asuvad raskesti ligipääsetavates piirkondades. Et vähendada kulusid ja sõltuvust välismaistest tarnijatest, otsib Mongoolia võimalusi oma energiadefitsiidi rahuldamiseks. Ühe võimalusena näeb riik põlevkivist õli tootmist.

Eesti pikaajalised kogemused põlevkivi töötlemisel pakuvad suurt huvi paljudele välisriikidele, kus leidub põlevkivi. Eesti Energia Õlitööstuse juhatuse esimees Igor Kond tutvustas mongolitele põlevkiviõli tootmiseks kasutuselolevaid tehnoloogiaid ja viimase 30 aasta jooksul Eesti põlevkivi töötlemise vallas tehtud edusamme.

Mongoolia Mäetööstuse Ministeerium on teatanud, et esialgsete uuringute kohaselt ulatuvad riigi põlevkivivarud üle 700 miljardi tonni, mis suudaksid tagada riigile vedelkütuste varustuskindluse sadadeks aastateks. Mongoolias on algatatud esimesed geoloogilised uurimused kohaliku põlevkiviga ja prognoositakse, et põlevkivi kaevandamine võib muutuda lähitulevikus riigi üheks arenguvõimelisemaks tööstusharuks. Kindlaks on tehtud enam kui 60 põlevkivileiukohta, millest kahe omanik on Mongoolia suurettevõte Narantuul.