Uudised

Eesti Energia otsib partnerit lõhnauuringu läbiviimiseks

Eesti Energia otsib uuringupartnerit, kellega koostöös selgitada välja Eesti Energia Õlitööstuse roll Ida-Virumaa tööstuspiirkonnas aeg-ajalt levivate lõhnade küsimuses. Uuringu käigus tuleb kümnekonnas võimalikus lõhnalekkekohas teostada mõõtmisi nii olfaktomeetrilise meetodi kui ka gaasikromatograafia abil.

Eesti Energia Õlitööstuse juhatuse esimehe Igor Kondi sõnul on Vaivara ja Sillamäe ümbruses aeg-ajalt tunda tööstusele iseloomulikku ebameeldivat lõhna. “Ida-Virumaa on tööstusobjektide poolest rikas piirkond. Seetõttu on siin palju potentsiaalseid lõhnaallikaid ning seega ka võimalus lõhnade levikuks suurem,” ütles Kond. „Arvestades, et meie õlitööstus on üks regioonis asuvatest tööstusettevõtetest, võib lõhn teinekord pärit olla ka siit. Seetõttu tahame tuvastada kõik potentsiaalsed ebameeldiva lõhna lekkekohad ja lõhnakomponentide keemilise koostise. Selle alusel täiendame juba kinnitatud lõhnavähendamise kava konkreetsete meetmetega lõhna leviku takistamiseks ja efektiivseks jälgimiseks,” lisas ta.

Kondi sõnul kinnitavad lõhnaeksperdid, et lõhnaallika tuvastamine on vägagi keeruline ja spetsiifiline ülesanne. „Inimnina tunneb küll, et kusagilt lõhn tuleb, kuid kus täpselt allikas on, seda on raske kindlaks teha,” ütles Kond. Tema sõnul kiireid lahendusi ebameeldivast lõhnast vabanemiseks ei ole, kuid Eesti Energia Õlitööstus on võtnud lõhnaga seotud probleemid ja nende mõju vähendamise erilise tähelepanu alla.

„Käimasolev hange on vaid üks mitmetest sammudest, mille kaudu ebameeldiva lõhna temaatikaga tegeleme. Loodan, et hange osutub edukaks ning saame uuringutega esimesel võimalusel alustada. Plaanipäraselt lõppevad mõõtmised sügiseks, misjärel on võimalik töötada välja juba konkreetsed täiendused olemasolevale lõhna vähendamise kavale,“ lisas Kond. Täiendavate meetmete elluviimist alustatakse peale uuringutulemuste saamist, mille alusel algatab õlitööstus projektid lahenduste rakendamiseks.

Eesti Energia Õlitööstus lähtub eelmise aasta novembris Keskkonnaametis kinnitatud lõhnaainete vähendamise kavast. Kava koostati varasema praktika täiendusena lõhnaainete seire tõhustamiseks ning lõhnahäiringute tekke vähendamiseks. Kava kohaselt viiakse lähema kolme aasta jooksul ellu mitmeid lõhna seiramist ja vähendamist tõhustavaid meetmeid.

Ebameeldivate lõhnaainete levik välisõhus sõltub mitmetest asjaoludest – eelkõige ilmastikutingimustest, aga ka allika asukohast, seda ümbritsevatest hoonetest ja maapinna reljeefi iseärasustest. Ka ilmastikunähtused, nagu tuule suund ja kiirus, välisõhu temperatuur, pilvisus ja sademed mõjutavad oluliselt ebameeldivate lõhnaainete levikut ning nende sisaldust õhus.