Uudised

Eesti Energia kasvatas nii elektri- kui õlitoodangut

Eesti Energia 2013. aasta III kvartali käive oli 216 miljonit eurot (+9%), kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas 1% 72 miljoni euroni. Ettevõtte puhaskasum oli 42 miljonit eurot, mis on 12% rohkem kui möödunud aasta samal perioodil.

  1. aasta III kvartalis investeeris Eesti Energia kokku 125 miljonit eurot. Suurimad investeeringud tehti uue 300 MW Auvere elektrijaama ehitamiseks (63 miljonit eurot) ja Elektrilevi elektrivõrgu uuendamisse ja töökindluse parandamisesse (30 miljonit eurot).

Ettevõte tootis kvartalis 2,6 TWh elektrienergiat (+16%). Põlevkivist toodetud elektri mahu kasvu on soodustanud kõrgemad elektri ja madalamad CO2 turuhinnad. Elektri müük Eesti koduklientidele moodustas ettevõtte käibest 5%, kasumit elektrimüügist koduklientidele ei teenitud.

Eesti Energia müüs 2013. aasta kolmandas kvartalis 2,5 TWh elektrienergiat (+3%), millest jaeklientidele müüdi 1,6 TWh. Võrreldes 2013. aasta II kvartali lõpu seisuga on Eesti Energia lepinguliste klientide arv kasvanud 6000 kliendi võrra. Eesti Energia turuosa Eestis oli 71%.

Vedelkütuseid müüsime kvartalis 63 000 tonni, mis on 6% enam kui eelmise aasta samal perioodil. Kolmandasse kvartalisse jäid ka märgatavad edusammud Enefit280 õlitehases, mille tulemusel töötas tehas nädalaste käivitusperioodide vältel vähemalt 50% koormusega, lühiajaliselt saavutati ka 85% võimsus. Käimas on tehase töö stabiliseerimine, mille käigus tõstetakse uuenduslikule tehnoloogiale kohaselt koormust järk-järgult.