Uudised

Eesti Energia Õlitööstus sõlmis uue kollektiivlepingu

Eesti Energia Õlitööstus allkirjastas ametiühinguga uue kollektiivlepingu, millega tõuseb töötajate põhipalk keskmiselt 5% ning lepiti kokku ka tootmistulemustest lähtuva preemiasüsteemi põhimõtetes.

„Õlitööstuses töötab 337 inimest ja neist enamikul koosneb palk kahest osast – põhipalgast ja igakuisest tulemustasust, mille suurus sõltub toodangu mahtudest. Ettevõtte suurenev efektiivsus ja tootlikkus annavad võimaluse tõsta töötajate töötasu võrreldes 2012. aastaga kuni 12% võrra. Oleme suutnud aasta-aastalt tootmismahtusid kasvatada, näiteks 2013. aasta üheksa esimese kuuga tootsime 146 000 tonni vedelkütuseid,“ selgitas õlitööstuse juhatuse esimees Igor Kond. Läbirääkimistel juhinduti tema sõnul eesmärgist tõsta töötajate sissetulekut, hoides samal ajal ettevõtte püsikulud 2012. aasta tasemel.

„Leping katab lähiajaks prognoositud tarbijahinnaindeksi tõusu, mis on olnud meie põhieesmärk kompromissi otsinguil. Märkida tuleb, et oleme tarbijahinnaindeksi tõusust lähtunud ka eelmiste kollektiivlepingute sõlmimisel,“ ütles Narva Energia Ametiühingu juht Vladimir Aleksejev. „Äsja sõlmitud kokkulepe on tiheda koostöö ja vastastikuste kompromisside tulemus. Võin öelda, et see on hea kollektiivleping, mis on koostatud ettevõtte eripärast lähtudes.“

„Saavutatud kokkulepped töötasu osas tootmisplaani saavutamise korral korvavad kindlalt tarbijahindade tõusu lähima kahe aasta jooksul,“ ütles õlitööstuse remonditeenistuse põlevkivitöötlemisseadmete lukksepana töötav Narva Energia Ametiühingu usaldusisik Valeriy Gladkov.

Juhtkonna poolt eelnevalt vastu võetud otsuse alusel laieneb kollektiivleping kõikidele õlitööstuse töötajatele, sõltumata nende kuulumisest ametiühingusse. „Hindame stabiilset töökeskkonda ja töötasustamissüsteemi ning suur osa sellest sõltub iga töötaja panusest,“ ütles õlitööstuse personalijuht Olga Zaitseva. Tema sõnul väärivad mainimist ka sotsiaaltagatised, milles on kokku lepitud: toetus koolis õppivate laste vanematele, toetus lapse sünni puhul, lastelaagrite maksumuse hüvitamine, ergutused tööjuubelite puhul ja teised hüved.

Läbirääkimiste käigus puudutati ka teisi ettevõtte tegevusega seotud küsimusi, sealhulgas hindas ametiühing kõrgelt investeeringuid ettevõtte arengusse, mis otseselt töötajaid mõjutavad, näiteks uued tööruumid, tööriistad ja töötingimused.

Uus kollektiivleping kehtib kaks aastat, 1. jaanuarist 2014 kuni 2015. aasta lõpuni.