Uudised

Eesti Energia suurendas 2018 võlakirju 100 miljoni euro võrra

Eesti Energia (Baa2/BBB+) viis täna läbi märkimistaotluste kogumise ja suurendas seejärel 100 miljoni euro võrra olemasolevat eurovõlakirja kupongiga 4,25% ja tähtajaga 2. oktoober 2018. See täiendav emissioon tõstis Eesti Energia 2018 aastal lõppeva eurovõlakirja kogumahu 400 miljoni euroni.

Võlakirjade emissioonihind oli 109,085% ja tootlus 2,181%, mis teeb riskimarginaaliks 112 baaspunkti üle mid-swapi määra. See on kõige madalama tootlusega hinnastatud eurovõlakiri kontserni ajaloos. Emissioonist laekunud vahendeid kasutatakse Eesti Energia tavapärase äritegevuse ja investeerimisprogrammi rahastamiseks.

Taotlused eurovõlakirjade märkimiseks esitasid üle 40 investori, kokkuvõttes ületas nõudlus 400 miljoni euro piiri. Võlakirjade geograafiline jaotus oli alljärgnev: Skandinaavia ja Baltikum 50%, Saksamaa 26%, Suurbritannia 14%, Šveits ja Austria 5% ja ülejäänud Euroopa 5%. Investori tüübi järgi osalesid tehingus fondihaldurid 63%, pensionifondid 28%, pangad ja privaatpangad 7% ning kindlustusseltsid 2%.

Emissiooni arvelduskuupäev on 30. jaanuar 2014. Eurovõlakirjad liituvad 40 päeva pärast varasemalt noteeritud võlakirjadega, mis on noteeritud Londoni börsi põhinimekirjas.

Tehingu peakorraldajad olid Deutsche Bank ja Nordea Markets.