Uudised

Eesti Energia aasta tegu on Iru jäätmeploki rajamine

Eesti Energia valis 2013. aasta olulisimaks saavutuseks Iru jäätmeenergiaploki valmimise. Iru jäätmeploki näol sai Eesti uue efektiivse ja keskkonnasäästliku tootmisüksuse ning lõppes massiline prügi mahatampimine prügilatesse. Tallinna ja Maardu elanikele toodab jäätmeplokk neljandiku võrra soodsamat soojust.

Ligi kaheksa aastat kestnud projekti tulemusena valminud jäätmeenergiaplokk kasvatas Eesti Energia väärtust nii finantsilises mõttes kui ka laiemalt ning tõi kasu kogu Eestile.

„2013. aastal sai ideest tegelikkus – jaam töötab ja toodab energiat. Iru elektrijaam sai uue elu ning muutsime kogu Eesti jäätmemajanduse kaasaegseks ja keskkonnasäästlikuks. Esmakordselt Eestis võtsime sorteerimisest üle jäävad jäätmed kasutusse kütusena elektri ja soojuse tootmiseks. Eesti Energia tootmisportfell sai aga juurde efektiivse, keskkonnasõbraliku ja kaasaegse jaama,“ sõnas Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive. Kasutades prügi energia tootmiseks jätab Eesti Energia Iru elektrijaam aastas kasutamata 70 000 000 kuupmeetrit maagaasi.

Aasta teo auhinda vastu võttes ütles Iru elektrijaama arendusjuht Urmo Heinam, et tulemus ei ole sündinud üleöö. „Ideest teostuseni on läinud pea kaheksa aastat. Ükski tulemus ei sünni üksi või ainult projektimeeskonna pingutusena. Aastate jooksul on projekti panustanud väga paljud kolleegid,“ rääkis Urmo Heinam.

Eesti Energia valib igal aastal möödunud aasta projektide seast Aasta Tegu ning tunnustatakse ka silmapaistvamate saavutustega töötajaid. Sel aastal oli Aasta Teo tiitlile nomineeritud kolm projekti. Lisaks Iru jäätmeploki rajamisele konkureeris Aasta Teo tiitlile madala kütteväärtusega põlevkivi kaevandamine, selle logistika ja kasutamine Narva elektrijaamades ning Eesti Energia väärtuste uuendamine.

Eesti Energia avas Iru jäätmeenergiaplokki 2013. aasta juunis. Uue energiaploki rajamine läks maksma 105 miljonit eurot, selle soojuse tootmise võimsus on 50 MW ja elektri tootmise võimsus 17 MW. Iru jäätmeplokk on võimeline taaskasutama umbes poole kogu Eestis tekkivast segaolmeprügist ehk 220 000 tonni aastas. Kasutades kõige nüüdisaegsemat ja keskkonnasõbralikumat põletustehnoloogiat, muundutakse Irus elektriks ja soojuseks ligikaudu 82% jäätmetes sisalduvast energiast.

Iru jäätmeplokk toodab ca 136 000 MWh elektrit aastas, mis vastab umbes Paide linna ja selle ümbruse elektritarbimisele. Jäätmetest toodetud soojusenergiat edastab Eesti Energia kaugküttevõrgu kaudu Tallinna ja Maardu elanikele. Iru jäätmeploki osakaal soojusturul on ligikaudu 20%.