Elektripaigaldise ülevaatus termokaameraga

Saa ülevaade elektripaigaldise töökindlusest

Ülevaatus aitab tagada ohutust

Elektripaigaldise ülevaatus aitab veenduda seadmete, näiteks alajaamade töökindluses. Sageli on seadme rikke või isegi süttimise põhjuseks nõrgalt ühendatud kaablid, latid, klemmid jms. Kontroll aitab vältida elektriühenduste mittevastavusest tulenevaid õnnetusi.

Ülevaatuse käigus koostame põhjaliku vaatlusandmete protokolli, kus on välja toodud kõik ühendused.

Miks tellida elektripaigaldise ülevaatus meilt?

Kiire ülevaade hetkeolukorrast

Põhjalik protokoll koos termopiltidega

Soovitused puuduste kõrvaldamiseks

Kui palju elektripaigaldise ülevaatus maksab?

Ülevaatuse hind (koos km-ga)

240 €

See sisaldab kahe alajaama ülevaatust või kuni 4 tundi tööd ühes alajaamas.