Kindlustus

Kaitse oma kinnisvara ja elektriseadmeid!

Enefiti kindlustus on sinu kodule või suvilale hea valik, kui

Sul pole kodukindlustust, kuna oled pidanud kindlustust kulukaks ja tingimusi keeruliseks.

Sul on kodus kalleid elektriseadmeid, mis on tundlikud pingekõikumisele (näiteks soojuspump, ruuter, televiisor ja digiboks).

Asud piirkonnas, mis on sageli tormidest ja äikesest mõjutatud.

Kodu elektrisüsteem on vananenud ja tahad sellega seotud riske maandada.

Vali endale sobiv

kindlustus
Elektriseadmed PLUSS

Sinu elektriseadmed on kindlustatud äikesest, elektririkkest või ülekoormusest põhjustatud kahjude vastu.

Hind

1,99 €

/kuu

Omavastutus

50 €

kindlustus
Tulekahju

Sinu kodu on kindlustatud tulekahju põhjustatud kahjude vastu.

Hind

2,99 €

/kuu

Omavastutus

0 €

KAKS KAITSET KOOS 10% SOODSAM

kindlustus
Elektriseadmete ja tulekahju

Sinu elektriseadmed on kindlustatud äikesest, elektririkkest või ülekoormusest põhjustatud kahjude vastu ja samuti tulekahju põhjustatud kahjude vastu.

Hind

4,49 €

/kuu

Tulekahju omavastutus

0 €

Elektririkke omavastutus

50 €

Enefiti kindlustuslahenduseks on Enefiti ja If P&C Insurance AS-i (elektriseadmete Kindlustus) ning AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaali (tulekahju kindlustus) vahel sõlmitud kindlustuslepingud, kus Enefit on kindlustusvõtjaks ning kindlustatud isikuks on Enefiti elektri- või gaasitarbimise lepingu klient.

Liitumine on lihtne ja võtab aega ainult mõne minuti, sama lihtne on teha valitud paketis muudatusi.

 • 1

  Vali sobiv kindlustuspakett

 • 2

  Täida tellimusvorm ja vajuta nuppu KINNITAN JA LIITUN

 • 3

  Kindlustuskaitse hakkab kehtima koheselt

Liitun kindlustusega

Elektriseadmed PLUSS kindlustus

Kindlustus aitab korvata elektriseadmete äkilist ja ettenägematut rikki minekut välise asjaolu tõttu (nt äike, lühis, ülekoormus, üle- või alapinge). Lisaks katab kindlustus kahjustunud elektriseadmete vea tuvastamise ja elektriku väljasõidukulud ning koduse elektripaigaldise (juhtmed, pistikud, kaitsmed, elektrikilbid, harukarbid jms) parandamisega seotud kulud.

 • Seadmed on kindlustatud kogusummas 2 000 € (ühe kindlustusjuhtumi kohta)
 • Tehniku töö on kindlustatud kogusummas 200 € (ühe kindlustusjuhtumi kohta)

Omavastutus:

 • Elektriseadme rikke korral 50 €
 • Elektriku väljasõidu korral 0 €

Kindlustusjuhtumite arv aastas ei ole piiratud.

Tulekahju kindlustus

Tulekahjukindlustuse abil on sul võimalik saada rahaline hüvitis kuni 10 000 € väärtuses kahjustunud korteri, maja, suvila või muu eluhoone taastamiskulude ulatuses, kui tulekahju tagajärjel on kahjustunud:

 • hoone põhikonstruktsioonid (seinad, põrandad, trepid, katus);
 • siseviimistlus, sisseehitatud mööbel, sanitaartehnika;
 • kütte- ja gaasiseadmed;
 • elektrisüsteem või sisse ehitatud valve-, side- ja helisüsteem;
 • küttekolle või kamin.

Juhul, kui omad juba kodukindlustust aitab meie tulekahju kindlustus katta ka:

 • sinu ja sinu pereliikmete mõistlikud ravikulud, kui tulekahju tagajärjel on tekkinud terviseprobleem, mille ravi tavapärane ravikindlustus ei kompenseeri;
 • kuni 60 päeva saamata jäänud sissetulekud, kui toimunud tulekahju tõttu on sinul või sinu pereliikmetele tekkinud tervisekahjustusest tulenev töövõimetus;
 • sinu vastu esitatud kolmandate isikute nõuded, mis tulenevad seadusejärgsest vastutusest seoses tulekahju toimumisega;
 • kuni nelja kuu üürikulud kuni 500 € ulatuses kuus, kui kodu on muutunud elamiskõlbmatuks.
 • Omavastutus: 0 €
 • Kiire väljamakse: 3 tööpäeva jooksul summas 2 000 € esmaste kulude katteks

Kindlustusjuhtumite arv aastas ei ole piiratud.

Elektriseadmete ja tulekahju kindlustus

Elektriseadmete ja tulekahjus kindlustus korvab ootamatud kahjud, mis on tekkinud elektriseadmetele või elektrisüsteemile ning tulekahjust põhjustatud kahjud eluhoonele.

 • Hoone põhikonstruktsioonid (seinad, põrandad, trepid, katus)
 • Siseviimistlus, sisseehitatud mööbel, sanitaartehnika
 • Kütte- ja gaasiseadmed
 • Elektrisüsteem või sisse ehitatud valve-, side- ja helisüsteem
 • Küttekolle või kamin

Elektriseadmete kindlustus aitab korvata elektriseadmete äkilist ja ettenägematut rikki minekut välise asjaolu tõttu (nt äike, lühis, ülekoormus, üle- või alapinge). Lisaks katab kindlustus kahjustunud elektriseadmete vea tuvastamise ja elektriku väljasõidukulud ning koduse elektripaigaldise (juhtmed, pistikud, kaitsmed, elektrikilbid, harukarbid jms) parandamisega seotud kulud.

 • Elektriseadmete ja -rikke kindlustuskaitse kogusummas 2 000 € (ühe kindlustusjuhtumi kohta)
 • Tehniku töö on kindlustatud kogusummas 200 € (ühe kindlustusjuhtumi kohta)
 • Tulekahju korral korvab kindlustus kahju taastamisväärtuses kuni 10 000 € (ühe kindlustusjuhtumi kohta)
 • Kiire väljamakse tulekahju korral 3 tööpäeva jooksul summas 2 000 € esmaste kulude katteks

Omavastutus:

 • Elektriseadme kahju korral 50 €
 • Elektriku väljasõidu korral 0 €
 • Tulekahju korral 0 €

Kindlustusjuhtumite arv aastas ei ole piiratud.

Juhul, kui omad juba kodukindlustust aitab meie elektriseadmete ja tulekahju kindlustus katta ka:

 • sinu ja sinu pereliikmete mõistlikud ravikulud, kui tulekahju tagajärjel on tekkinud terviseprobleem, mille ravi tavapärane ravikindlustus ei kompenseeri;
 • kuni 60 päeva saamata jäänud sissetulekud, kui toimunud tulekahju tõttu on sinul või sinu pereliikmetele tekkinud tervisekahjustusest tulenev töövõimetus;
 • sinu vastu esitatud kolmandate isikute nõuded, mis tulenevad seadusejärgsest vastutusest seoses tulekahju toimumisega;
 • kuni nelja kuu üürikulud kuni 500 € ulatuses kuus, kui kodu on muutunud elamiskõlbmatuks.

Enefiti kindlustuslahendus täiustab ideaalselt ka sinu olemasolevat kodukindlustust

Omad kodus või suvilas mitmeid väärtuslikke elektriseadmeid, mille kahjustumise vastu soovid end kindlustada.

Vajad lisaks kindlustunnet, mida sinu kodukindlustuse tingimused või piirmäärad ei hüvita.

Soovid lisakaitset, mis katab ka täiendavad vara, tervise ja sissetulekuga seotud kulud.

Soovid end kindlustada mõistlikel tingimustel koduse elektrisüsteemi rikke vastu.

Kindlustusjuhtumi näidised

Oleme aidanud kahjud hüvitada järgnevatel juhtumitel

Äike

Äikese tõttu kahjustunud

 • teler
 • digiboks
 • ruuter
 • pistikupesad

Hüvitise kogusumma 638 €

Elektrilised häired

Elektrilise häire tõttu katki läinud pesumasin

Hüvitise kogusumma 469 €

Ülepinge

Ülepinge tõttu kahjustunud mitmed kodused elektriseadmed, s.h. inkubaator tibude haudumiseks

Hüvitise kogusumma 1100 €

Voolukõikumised

Voolukõikumise tõttu rikki läinud soojuspump

Hüvitise kogusumma 526 €

Miks liituda Enefiti kindlustus-lahendusega?

Paindlik

Võimalik on kindlustuskaitset kasutada ka sellise elamu tarbeks, mis pole sinu püsiv elukoht ning puuduvad piirangud hoone vanusele.

Kiired vastused

Tulekahju korral kiire esmane väljamakse summas 2 000 €

Lihtne

Meil ei ole lehekülgede kaupa keerulisi ja väikeses kirjas kindlustustingimusi, s.h. varjatud kohustusi kliendile.

Täiendav kaitse

Kui sul on juba kodukindlustus, siis hüvitab meie tulekahjukindlustus täiendavalt lisakulud, nagu näiteks ravikulud, saamata jäänud töötasu, ekspertiisitasud kahju põhjuste väljaselgitamiseks jms mõistlikud kulud, mis sul on tulekahjuga seoses tekkinud.

Valikuvabadus

Saad ise valida, kuidas kindlustushüvitist kasutad. Tulekahjujärgne taastamine ei ole kohustuslik.

Kindlustuspartnerid

Vajadusel pea nõu asjatundjaga. Samuti on sul võimalik saada lisainfot Enefiti klienditeeninduse telefonilt 777 4040.

If P&C Insurance AS

Elektriseadmete kindlustusteenuse pakkuja

AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal

Tulekahju kindlustusteenuse pakkuja

Korduma kippuvad küsimused kindlustuse kohta