Võrgu asukohaandmed

Ehitusprojekti koostamiseks on vaja Enefiti taristu asukohaandmeid. Asukohaandmete saamiseks palume esitada taotlus meie e-teeninduses.

Võrguandmete tellimine

  • Taotlusele tuleb lisada asukoha alusplaan, millele on piirjoonega märgitud andmeväljastusala (DWG-formaadis, L-Est koordinaatsüsteemis, näidatud erksavärvilise piirjoonena, fail ilma liigsete kaardikihtideta).
  • Esmakordsel tellimisel tuleb volitatud isikul lisada taotlusele ka volikiri. Maaomanikel lisada omandiõiguse tõendamiseks kinnistusraamatu väljavõte.

NB! Geodeetilisi alusplaane eraldi ei kooskõlastata, võrgu asukohta kontrollitakse hiljem projekti kooskõlastamise käigus.

Lisainfo andmete väljastamise kohta

Asukohaandmete taotluse alusel edastame väljavõtte meie taristute andmebaasist ja võimalusel ka digitaalsed teostusjoonised.

[email protected]

Palju asukohaandmete väljastamine maksab?

Tavapärane päring

Suurem kui 3 ha maa-ala või 2h töömahtu

35.04 €

97.34 €

Asjaomase maa omanik või õigusjärgne kasutaja kinnistusraamatu väljavõtte esitamisel TASUTA