Enefiti elektri- ja sidepaigaldise kaitsevööndis tegutsemine

Side- ja elektripaigaldiste kaitsevööndis tegutsemine

Eesti Energia tütarfirmale, Enefitile kuuluvate või hallatavate side- ja elektripaigaldiste kaitsevööndis tegutsemine vajab paigaldise valdaja nõusolekut. Ilma loata kaeve-, metsa-, transpordi jm tööd võivad põhjustada liinide vigastusi, mis on eluohtlik, toob kaasa teenuse katkemise ja lisakulutusi paigaldise vigastajale.

Kaitsevööndis tegutsemise luba

Kaitsevööndis tegutsemiseks tuleb esitada taotlus.

Esitatud taotluse alusel täpsustab meie järelevalve spetsialist Enefitile kuuluvate liinide kaugust tööde asukohast, vajadusel märgistab maakaablite asukohad objektil, juhendab kaitsevööndist tegutsejat ning väljastab kaitsevööndis tegutsemise loa.

Elektri- ja sideliinide kaitsevööndi ulatus ja tegutsemise kord

Ohutuse tagamiseks on kaitsevööndis mitmed tegevused piiratud või keelatud.

Lisainfo kaitsevööndis tegutsemise loa taotlemise kohta

Kui palju maksab?

Enefit liinide kaitsevööndi järelevalve teenus maksab

48 €/tund

Minimaalne tööaeg on 1 tund, edasine arvestus toimub 0,5 tunni kaupa.