Valgustusteenus omavalitsusele

Valgustusel on oluline osa meie avalikus ruumis – tänavatel, parkides, väljakutel ja mujal. Hea valgustus lisab väärtust. Uue valgustuslahendusega piirkond on kaasaegsem, atraktiivsem, energiasäästlikum, ohutum ning ligipääsetavam.

Uus lahendus: valgustus otse elektrivõrgust

Asulates, kus asuvad õhuliinid, on võimalik tänavavalgustid ühendada otse elektriliini külge. See muudab valgustuse paigaldamise protsessi lihtsamaks ning nõuab märkimisväärselt vähem investeeringuid.

Valgustuslahenduse planeerime vastavalt piirkonna ja tänava eripäradele.

Paigaldame kaasaegsed LED valgustid ja valgustipõhise juhtimissüsteemi, mis võimaldab tulevikus tänavavalgustuse infrastruktuuri laiemalt ära kasutada. Süsteemi saab ühendada erinevate anduritega (näiteks valgus, liikumine, keskkond) kohe või tulevikus.

Tänavavalgustuse täisteenus

Uuendame või rajame uue kaasaegse tänavavalgustustaristu, kasutades energiasäästlikke LED valgusteid ja valgustipõhist juhtimissüsteemi. Tagame valgustuse töökorras oleku vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Tulevikutehnoloogial põhinev nutikas valgustuse juhtimine võimaldab kasutada tänavavalgustuse infrastruktuuri laiemalt. Iga projekt koostatakse lähtuvalt tellija vajadustest – just nii saame tagada piirkonna arenguid kõige paremini arvestava lahenduse.

Terviklikust valgustuslahendusest võidavad kõik

Turvalisus

Jalakäijad on parema nähtavuse korral rohkem kaitstud. Hästi valgustatud peatused teevad ühistranspordi mugavamaks.

Efektiivsus

Kaasaegsed valgustid ja juhtimissüsteem tagavad madala energiatarbimise ning valgustugevuse vajaduspõhise reguleerimise.

Kaunim keskkond

Valgustatud tänavad muudavad avaliku ruumi dünaamilisemaks, atraktiivsemaks ja lisavad meeleolu.

Otstarbekas

Tänavavalgustus pakub mitmeid olulisi eeliseid. Näiteks on valgustusvõrku võimalik kasutada elektrisõidukite laadimiseks.

Vali sobivaim valgustusteenuse lahendus

Pakume omavalitsusele kaht võimalust oma valgustuse uuendamiseks

Tänavavalgustus teenusena

Kuumaksega täisteenuslahendus

Lepinguperiood

10 aastat

Esmane investeering

Kulu katame meie ja sinul on kindel kuumakse kogu lepinguperioodil

Kuumakses sisaldub:

 • liitumine
 • projektlahendus
 • teostus ning valgustite haldamine
 • energiakulu kogu lepinguperioodi jooksul

Tagame valgustuse korrasoleku lepingu perioodil, st. võimalike rikete korral teeme need korda omal kulul.

Tänavavalgustuse väljaehitamine ja haldamine omavalitsusele

Võtmed kätte lahendus

Haldusteenuse lepinguperiood

5 aastat

Esmase investeering

sisaldab liitumist, projektlahendust ja teostust

Hilisem haldusteenus sisaldab:

 • valgustite haldamist
 • energiakulu kogu lepinguperioodil

Tagame valgustuse korrasoleku lepinguperioodil st. võimalike rikete korral teeme need korda omal kulul.

5 sammu kaasaegse ja säästliku tänavavalgustuse lahenduseni

 • 1

  Planeerimine

  Analüüsime põhjalikult asukohta ja kaardistame vajadused

 • 2

  Lepingu sõlmimine

  Esitame pakkumise ja sõlmime lepingu

 • 3

  Paigaldamine

  Hangime ja paigaldame valgustuslahenduse

 • 4

  Valgustamine

  Paraneb piirkonna elukvaliteet ning turvalisus

 • 5

  Hooldamine

  Haldame ja hooldame valgustuslahendust lepinguperioodi jooksul

Küsin pakkumist

Tehtud tööd

Kihnu saar

Eesti Energia tütarettevõte Enefit AS alustas koostöös Kihnu Vallavalitsusega Kihnu saarele tänavavalgustuse rajamist. Esimese etapi raames paigaldati saare olemasolevatele elektripostidele 26 kaugjuhitavat LED-tänavavalgustit. Järgmistes etappides laieneb valgustuslahendus erinevate lõikudena üle terve Kihnu, tõstes nii saareelanike turvalisust.

Kose vald

Kose valla teedele ja tänavatele paigaldas Enefit 46 uut tänavavalgustit, mis aitavad tõsta kogukonna turvalisust kohtades, kus valgustus varem puudus. Tegemist on taastuvelektril töötava säästliku valgustuslahendusega, millel on nutikas juhtimissüsteem.

Lukussepa tee Sakus

Seitsme pere kodutänav Sakus oli pimedal ajal alavalgustatud. Paigaldasime tänavale uudse valgustuslahenduse – valgustid olemasolevate elektripostide külge. Väiksem investeering ning lihtsam paigaldus (ei vaja kaevetöid).

Ruhnu

Ruhnu saare peatänaval oli pimedal ajal kehv valgustus. Paigaldasime Ruhnu saarele 26 kaugjuhitavat LED-tänavavalgustit. Valgustid rajati enamjaolt juba olemasolevatele puitmastidele. Uus ja kaasaegne lahendus võimaldab samade püsikuludega valgustada kaks korda rohkem külateid! Saareelanikud saavad nüüd pimedal ajal turvalisemalt liigelda.

Tartu

Vahetasime välja olemasolevate valgustite sisu ja oleme paigaldanud kaasaegsed LED-valgustid. Tänavad on valgemad, linnas liiklemine turvalisem ning samas on uued valgusallikad vanadega võrreldes ligikaudu 30% säästlikumad.

Taurage vald Leedus

Leedus Tauragė vallas paigaldasime valla tänavatele 3 595 uut nutikat LED-tänavavalgustit. Tänu sellele säästab vald elektrikuludelt nüüd igal aastal pea 120 000 eurot – see teeb varasemaga võrreldes rohkem kui 50% säästu.

Rako tee Liikva külas

Harjumaal Liikva külas Rako teel tegutseb toimekas ühistu, kes võttis kätte ja otsustas tänava valgustamise endi vahenditega tellida. Koostöös Enefitiga leiti sobiv lahendus ning sellest kevadest näitavad 13 leedlampi valgust ligikaudu kolmekümnele perele.

Kallaste linna tänavavalgustus

Alates märtsikuust valgustavad Kallaste linna nutikad ja energiasäästlikud tänavalambid. Valgustuslahendus loodi Enefiti ja Peipsiääre vallavalitsuse koostöös juba olemasolevatele Elektrilevi ja kohaliku omavalitsuse liinidele koos hämardamist võimaldava targa valgusti juhtimissüsteemiga.