Uudised

Eesti Energia teenis kaks kolmandikku müügitulust väljaspool Eestit

Eesti Energia kontserni müügitulu ulatus kolmandas kvartalis 408 miljoni euroni, millest 66 protsenti teenis kontsern väljaspool Eestit. Kontserni normaliseeritud puhaskasum oli kolmandas kvartalis 39 miljonit eurot, mis on 55 protsenti enam kui mullu. Samuti kasvatas kontsern investeeringuid 61 protsendi võrra 200 miljoni euroni. Suurima osa sellest moodustasid kontserni taastuvenergia ettevõtte Enefit Greeni investeeringud tuuleparkidesse.

Kolmandas kvartalis langesid Läänemere regiooni elektrihinnad võrreldes möödunud aastaga 50-80 protsenti. See mõjutas ka ettevõtte müügitulu, mis vähenes aasta võrdluses 38 protsenti.

Eesti Energia finantsjuht Marlen Tamm kinnitas, et hoolimata müügitulu langusest haaravad Enefiti kaubamärgi all tegutsevad kontserni ärid Lätis, Leedus, Poolas tublisti turuosa juurde ning välismaalt teenitud tulu moodustab juba kaks kolmandikku kogu kontserni müügituludest.

„Meie taastuvenergial põhinevad lahendused on eriti populaarseks osutunud Poolas, kus müügimaht kasvas kolmandas kvartalis 42 protsenti. Poola osakaal on ka kogu kontserni käibes aastaga hüppeliselt kasvanud ja moodustas ligi veerandi kogu kontserni kolmanda kvartali müügitulust,“ selgitas Tamm. „Lätis kasvas kolmandas kvartalis meie klientide arv üle 100 000, sellega on Enefit nii Läti kui Leedu turul suuruselt teine turuosaline kohaliku riigiettevõtte järel.“

Investeeringud taastuvenergiasse kasvavad

Kontserni investeeringud kasvasid kolmandas kvartalis mullusega võrreldes 61 protsenti ning ulatusid 200 miljoni euroni. „Klientide usaldus võimaldab kasvatada investeeringuid tuule- ja päikeseparkidesse, mis aitavad tulevikus tagada taskukohase ning keskkonnasäästliku elektri. Ligi poole kontserni investeeringutest, 82 miljonit eurot moodustasid Enefit Greeni arendusinvesteeringud tuule ja päikeseparkidesse,“ selgitas Tamm.

Lisaks investeeris kontsern kolmandas kvartalis 26 miljonit eurot jätkusuutliku keemiatööstuse arendamisse Ida-Virumaal ja 46 miljonit eurot võrguettevõtte Elektrilevi kaudu elektrivõrgu töökindlusesse ja mikrotootjate liitumisvõimaluste arendamisse. „Kogu käesoleva aasta jooksul on kontsern teinud üle poole miljardi ulatuses investeeringuid, mis aitavad meil liikuda jätkusuutliku tuleviku poole,“ lisas Tamm.

Üle poole elektrist toodeti taastuvatest allikatest

Seoses madalate elektri turuhindadega vähenes kontserni elektritoodang kolmandas kvartalis 62 protsendi võrra 569 gigavatt-tunnini (GWh). Kuigi Enefit Greeni tuuleparkide toodang kasvas uute tuuleparkide toel ligi kolmandiku võrra (31%), siis biomassist toodetud elektritoodangu vähenemise tõttu püsis kogu kontserni taastuvenergia toodang mullusega võrreldes samas suurusjärgus. Selle tulemusena kasvas taastuvelektri toodangu osakaal kogu kontserni elektritoodangust 52 protsendini. Aasta varem moodustas kvartali taastuvelektri toodang kogutoodangust viiendiku.

Vedelkütuste tootmismaht vähenes planeeritud remontide tõttu kolmandas kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 15 protsenti 93 tuhande tonnini[, kuid müügimaht suurenes 16 protsenti 114 tuhande tonnini. Seejuures kasvas vedelkütuste müügitulu möödunud aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 23 protsenti ning küündis 37 miljoni euroni. |]

Normaliseeritud EBITDA ehk kulumieelne ärikasum oli kolmandas kvartalis 104 miljonit eurot ehk 13 protsenti suurem kui mullu samal perioodil. Kontserni normaliseeritud puhaskasum oli kolmandas kvartalis 39 miljonit eurot, mis on 55 protsendi võrra suurem kui mullu.

  1. aasta kolmandas kvartalis panustas Eesti Energia maksude ja keskkonnatasude näol kokku ligi 71 miljonit eurot. Sellest 23 miljonit eurot moodustasid erinevad otsesed maksud ja 48 miljonit eurot CO2 emissioonikulu turuhinnas.

Eesti Energia tulemus III kvartalis

III kvartal 2022

III kvartal 2023

Muutus

Müügitulu

mln €

657,1

408,7

-37,8%

Kulumieelne ärikasum (EBITDA)*

mln €

91,5

103,6

+13,3%

Puhaskasum*

mln €

25,1

38,9

+55,0%

Investeeringud

mln €

124,4

199,9

+60,8%

sh taastuvenergia arendusinvesteeringud

mln €

51,7

82,1

+58,9%

\*Normaliseeritud tulemus, mis ei sisalda tuletisinstrumentide ümberhindlust

Eesti Energia tulemus 9 kuud

9 kuud 2022

9 kuud 2023

Muutus

Müügitulu

mln €

1 645,2

1 407,5

-14,4%

Kulumieelne ärikasum (EBITDA)*

mln €

298,6

421,6

+41,2%

Puhaskasum*

mln €

135,6

232,1

+71,1%

Investeeringud

mln €

281,4

540,4

+92,0%

sh taastuvenergia arendusinvesteeringud

mln €

104,3

243,8

+133,8%

\*Normaliseeritud tulemus, mis ei sisalda tuletisinstrumentide ümberhindlust