Uudised

Eesti Energia alustab uue juhatuse esimehe otsinguid

Eesti Energia nõukogu otsustas mitte pikendada Hando Sutteri lepingut ja tema volitused juhatuse esimehe ametis lõppevad vastavalt kehtivale lepingule 31. märtsil 2023. Eesti Energia nõukogu alustab sügisel uue juhatuse esimehe otsingutega.

Juhatuse liikme lepingud lõppevad 31. märtsil ka Andri Avilal, Raine Pajol, Margus Valsil ja Agnes Roosil.

Eesti Energia nõukogu tunnustab Hando Sutterit tehtud töö eest. Sutter on Eesti Energiat juhtinud 2014. aasta 1. detsembrist ja ettevõtte nõukogu on pikendanud tema lepingut varem kaks korda.

„Hando Sutteri juhtimisel on Eesti Energia teinud läbi murrangulised muutused: arendanud kliendisõbralikke energialahendusi, investeerinud taastuvenergia tootmisse nii Eestis kui naaberriikides, jätkanud põlevkivi väärindamise protsessi ja arendanud ettevõtte juhtimisprotsesse ja sisemist efektiivsust. Täname teda suure pühendumuse ja heade tulemuste eest,” ütles nõukogu esimees Anne Mere.

Hando Sutter tunnustas nõukogu, et uue juhi leidmise protsessiga on aegsasti alustatud. „Energeetikas on mitmeski mõttes tormised ajad. Ka Eesti Energia on jätkuvalt kiires muutuses. Mul on au olnud koos suurepärase meeskonnaga 8 aastat seda teekonda suunata. Ees seisab eriti keeruline talv ja varajane selgus uue juhi osas aitab teatepulga sujuvalt üle anda. Annan oma parima kuni viimase tööpäevani.“

Eesti Energia uuelt juhatuse esimehelt oodatakse pühendumist ettevõtte omaniku ootuse täitmisele, varustades Eesti äri- ja eratarbijaid nii turupõhiselt toodetud kui ka, alates 1.oktoobrist, reguleeritud elektriga. Samuti on oluline jätkuvalt kasvada eksporditurgudel. Ettevõtte konkurentsivõime tõstmisel ja strateegiliste plaanide elluviimisel tuleb arvestada julgeolekupoliitilise keskkonna, kliima- ja energiapoliitikaga nii Eestis kui Euroopa Liidus.

Lisaks eeltoodule soovib nõukogu rõhutada oma ootustes järgmisele juhatuse esimehele konkreetseid väljakutseid.

„Ettevõtte juhilt ootame jätkuvat fookust innovatsiooni- ja arendusprojektidele suurenergeetikas, et tagada keskkonnajalajälje vähendamine, võttes arvesse ettevõtte rolli Eesti elektrienergia varustuskindluse tagamisel. Ettevõte peab olema väärtuspõhiselt juhitud ja laiapõhjalise juhtimismeeskonnaga organisatsioon. Eesti Energia mõjutab läbi energiamajanduse kogu Eesti majanduse konkurentsivõimet ja seetõttu peab ettevõte tegema aktiivset koostööd riigi, turuosaliste ning kogukondadega nii Eestis kui ka eksporditurgudel,” lõpetas Mere.

Eesti Energia strateegia näeb ette pakkuda inimestele kasulikke ja mugavaid energialahendusi ning toota energiat aina keskkonnasäästlikumalt. Selleks on vaja jätkuvalt investeerida taastuvenergia tootmisvõimsuse kasvu ja viia läbi muutus põlevkivielektritootjast süsinikuneutraalseks energia- ja keemiatööstuseks.