Uudised

Go Track kasutab Eesti Raudteele kuuluva Keila-Valingu raudteelõigu ehitamisel uudset lahendust

Ehitusettevõte Go Track kasutab järgmisel aastal valmiva Keila-Valingu raudteelõigu muldkeha ehitusel esmakordselt Eesti Energia vedelkütuste ja energiatootmisel tekkivat lubjakivi aherainet. Go Track ehitab uut tüüpi muldkehaga raudteed Keila lähedal Eesti Raudtee tellimusel.

Go Tracki juhatuse liikme Andrei Kletsuni sõnul asendab aheraine raudtee muldkeha alumistes kihtides edukalt kruusa ja liiva. „Aheraine ei suuda asendada paekivikillustikku, aga kui me kasutame alumises kihtides materjali taaskasutamist ja asendamist, siis see on üks päris hea võimalus. Lubjakivi aherainest ehitatud konstruktsioon on piisvalt tugev ja annab stabiilsust,“ ütles Kletsun.

Ehitusettevõtte esindaja märkis, et ahereaine kasutamine raudtee-ehituses on mõistlik nii majanduslikust kui keskkonnahoiu aspektist. „Arutelud juba ladestatud ja pidevalt juurde tekkiva põlevkivi aheraine kasutamisvõimaluste üle on kestnud pikalt. Nüüdseks on olemas uuringud, testimistulemused ja praktikad, mis kinnitavad, et aine kasutamine raudteetrassi ehitamise alumistes kihtides on sobiv, ohutu ja majanduslikult mõistlik ning võimaldab sealjuures oluliselt säästa meie keskkonda,“ lisas Kletsun. Aheraine toimetab Go Track Estonia kaevandusest kohale rongiga. Seejärel materjali kohapeal töödeldakse ja seotakse enne muldkehasse paigaldamist liivaga.

Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin tõi välja, et projekt on ainulaadne, sest nii suures ulatuses aherainest uut muldkeha ei ole varem rajatud ning samuti ühtib see ettevõtte keskkonnasäästu põhimõtetega. „Pooldame kindlasti raudtee ehituses materjalide taaskasutust ning positiivne on, kui läbi selle saab vältida uute karjääride rajamist,“ kommenteeris Vjatkin.

Keila-Valingu lõigu tööd aitavad suurendada läänesuunalise rongiliikluse läbilaskevõimet ning võimaldavad pakkuda suuremat paindlikkust reisirongide liiklusgraafikus.

Eesti Energia energeetikaettevõtte Enefit Poweri juhatuse esimehe Andres Vainola sõnul on Go Tracki kui oma valdkonna nimeka tegija valmisolek aherainet raudtee-ehituses täitematerjalina kasutada positiivne märk mõttelaadi muutusest ringmajanduse suunal.

„Lubjakivi aheraine sobivust raud- ja maanteede ehitamisel on tõestanud nii TalTechi uuringud kui mitmed pilootprojektid ning mul on väga hea meel, et Go Tracki eestvedamisel leiab see kasutamist Keila-Valingu raudteelõigul,“ lausus Vainola. „Iga tonn kõrvalproduktina tekkinud ja kasutust leidnud aherainet vähendab nõudlust lubjakivi kaevandamise järele ning võimaldab avamata jätta vaid selleks rajatavaid karjääre. Kõrvalprodukti kasutamine raudtee ehituses on perspektiivne ka Rail Baltic projekti vaates.“

Eesti Energia põlevkivi kaevandamise kõrvalsaadusena tekkiv lubjakivi sobib raud- ja maanteede ehitamisel täitematerjaliks, kinnitas Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) 2019. aastal lõppenud uuring. Toonane uuring järeldas, et Eesti Energia lubjakivi kasutamine Rail Balticu ehitamisel võimaldaks leevendada keskkonnakahju, mis kaasneks uute karjääride avamisega.


Image

Foto aheraine pealelaadimisest Estonia kaevanduses (autor Jarek Jõepera).