Uudised

Eesti Energia auditeeritud 2021. majandusaasta aruanne

Auditeeritud 2021. majandusaasta aruanne on saadaval Eesti Energia investorsuhete lehel, link siin. Võrreldes 28. veebruaril 2022 avaldatud auditeerimata 2021. majandusaasta finantstulemustega olulisi muutusi ei ole. Eesti Energia konsolideeritud müügitulu oli 2021. aastal 1,313.0 mln eurot (+57.5% võrreldes 2020. aastaga). Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 317.6 mln eurot (+48.7% võrreldes 2020. aastaga) ning puhaskasum oli 111.5 mln eurot (+478% võrreldes 2020. aastaga).

Eesti Energia juhatuse ettepaneku järgi kavatseb kontsern maksta 2021. majandusaasta eest dividende summas 55,3 miljonit eurot, sellest 8,3 miljonit eurot Enefit Greeni väikeaktsionäridele ja 46,7 miljonit eurot Eesti Energia ainuaktsionärile Eesti riigile. Dividendid makstakse välja 2022. majandusaastal. 2021. majandusaastal dividende ei makstud.