Uudised

Tüüptingimuste muutusega pikeneb soodsama elektritariifi aeg

Seoses võrguteenuse tariifide muudatusega toimub alates 1. märtsist muudatus ka Eesti Energia tüüptingimustes.

Lisandub uus punkt 2.10, mis puudutab vaid kahetariifse elektripaketi valinud kliente.

Mis muutub?

Hetkel kehtib päevatariif talveajal kell 7-23 ja suveajal kell 8-24.

Hetkel kehtib tööpäevale langeval riigipühal päevatariif.

Edaspidi kehtib päevatariif aastaringselt kell 7-22.

Edaspidi hakkab kõigil riigipühadel kehtima öötariif.

Tänu muudatusele pikeneb soodsama edastustasu aeg.

Muudatusega seoses ei pea Te mitte midagi tegema . Muudatus jõustub automaatselt alates 1. märtsist 2022.

Kui Te ei ole muudatusega nõus, on Teil võimalus enda elektrileping lõpetada.Eesti Energia uuendatud tüüptingimused on leitavad meie koduleheküljelt