Uudised

Eesti Energia viis läbi võlakirjade refinantseerimise

Eesti Energia viis eile läbi võlakirjaemissiooni, mille tulemusel koguti investoritelt märkimistaotlused ja hinnastati uus võlakiri mahus 500 miljonit eurot, tähtajaga 22. september 2023.

Eesti Energia finantsdirektor Andri Avila ütles, et võimalus Eesti Energia võlakirjade refinantseerimises osaleda võeti investorite poolt hästi vastu ja huvi osutus oodatust suuremaks. „See näitab, et madalatest energiahindadest tingitud keerulistest turuoludest hoolimata usaldavad investorid Eesti Energiat ning meie äritegevust hinnatakse jätkusuutlikuna,“ lisas Avila.

Läbiviidud võlakirjatehing on Eesti Energia jaoks ajaloo suurim võlakirjatehing. Uue võlakirja tähtaeg on 8 aastat ja uuest võlakirjast laekuvaid vahendeid kasutatakse vanade 2018. ja 2020. aasta tähtajaga võlakirjade tagasiostuks. Tehingu tulemusel pikeneb Eesti Energia kohustuste keskmine tagasimaksetähtaeg ning väheneb refinantseerimisrisk.

Võlakirjade intressiks kujunes kokku 2,384% aastas.

Uues emissioonis osales üle 80 investori. Investorite jaotus riikide lõikes oli järgmine: Skandinaavia ja Balti riigid 44%, Saksamaa ja Austria 20%, Prantsusmaa 15%, Suurbritannia 10%, Šveits 4%, ülejäänud riigid 7%. Investorite lõikes oli jaotus järgmine: fondid 48%, kindlustusettevõtted 21%, pangad 15%, pensionifondid 5%, muud investorid 11%.

Võlakirjad noteeritakse Londoni börsil. Tehingu peakorraldajad olid Barclays, Deutsche Bank ja Nordea. Kaaskorraldaja oli Swedbank.