Uudised

Reitinguagentuur Moody’s jättis Eesti Energia krediidireitingu muutmata

Moody’se krediidireiting Eesti Energiale jäi samaks, senisele Baa2 tasemele. Reitingu väljavaade on endiselt stabiilne.

Eesti Energia finantsdirektor Andri Avila sõnul on tänases turusituatsioonis krediidireitingu samaks jätmine Moody’se poolt positiivne signaal. „Keeruline turusituatsioon, kus elektrihinnad on langenud rekordiliselt madalale ning ka õlihinnad on möödunud aasta kõrgemate hindadega võrreldes poole võrra kukkunud, on pannud ka Eesti Energia finantsnäitajad surve alla. Krediidireitingu muutmata jätmine on selge märk sellest, et Moody’s usub Eesti Energia äritegevuse jätkusuutlikkusesse ja positsiooni tugevusse," rääkis Avila.

„Krediidireitingu muutumatuks jäämisele aitab kindlasti kaasa ka riigi kui tugeva omaniku tugi, mis annab investorite jaoks otsuste tegemisel kindlust juurde. Madalad õli- ja elektrihinnad on avaldanud negatiivset mõju mõistagi ka ettevõtte rahavoogudele ja müügitulule, samas oleme keerukatele oludele vaatamata säilitanud kasumlikkuse, seda paljuski tänu riskimaandamistehingutele ja kulude vähendamisele ettevõttes,“ ütles Avila. Poolaastaga vähenes Eesti Energia müügitulu eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 7%, kulumieelne ärikasum aga kasvas 4%.

Moody’s toob enda hinnangus esile Eesti Energia tugevat positsiooni kodumaisel turul nii energiamüüja kui ka jaotusvõrgu teenuse pakkujana. Moody’se hinnangul suudab Eesti Energia enda tänast finantspositsiooni hoida, kuna meie investeeringud vähenevad. Suurt rahastust nõudnud tootmisobjektid nagu Auvere elektrijaam ja Enefit 280 õlitehas on praeguseks jõudnud rajamise või käivitamise lõppfaasi ning ettevõtte suur investeerimisprogramm, mille rahastus on varasemalt tagatud, on samuti lõppjärgus.

Reitinguagentuuri hinnangul võib tulevikus, kus Eesti ühendatus Põhjamaade elektrituruga veelgi paraneb, konkurents tugevneda ning seada ärile uusi riske. Andri Avila sõnul teenib ettevõtte juba tänasel päeval 70% enda tuludest konkurentsiturgudelt, kus ettevõtete elujõulisus sõltub paindlikust ja efektiivsest tootmisprotsessist. „Muutlikud turud on paratamatus ning meie ülesanne on seal võimalikult tõhusalt toimetada,“ lausus Avila.

Eesti Energial on krediidireitingud rahvusvahelistelt reitinguagentuuridelt Standard & Poor´s ning Moody´s alates 2002. aastast. Standard&Poors’i hetkel kehtiv krediidireiting on BBB, mis võrdub Moodys’e Baa2-ga. Mõlemad krediidireitingud on stabiilse väljavaatega.