Uudised

Eesti Energia Kaevandused võtab kasutusele kamberlaava tehnoloogia

Eesti Energia Kaevandused võtab Estonia kaevanduses kasutusele kuluefektiivsema kamberlaava tehnoloogia, mille puhul on põlevkivi kaevandamiskulud madalamad kui senisel kamberkaevandamise meetodil. Uue kaevandamistehnoloogia kasutuselevõttu investeerib ettevõte kokku üle 21 miljoni euro.

„Üks peamistest Eesti Energiale seatud ootustest on meie kasutusse usaldatud põlevkivi maksimaalne väärindamine. See eeldab ka kaevandamise efektiivsuse tõstmist. Kamberlaava meetodil toodetud põlevkivi omahind on madalam kui senisel meetodil kaevandamine, kuna läbindamise mahud on väiksemad,“ ütles Eesti Energia juhatuse liige ja kaevanduste juht Andres Vainola.

Kamberlaava meetod on sarnane tavapärasele kamberkaevandamisele, kus maapind püsib tervikutel, kuid töö toimub pikas, kuni 700-meetrises tööfrondis tavapärase 200 meetri asemel. Kamberlaava käivitatakse Estonia kaevandusvälja kirdeservas. Mujal Estonia kaevanduse territooriumil kasutatakse endiselt tavapärast kamberkaevandamise meetodit.

Kamberlaava konveierite paigaldamine on kestnud viimased pool aastat ja lõpeb detsembris koos elektrisüsteemide paigaldamise ja seadistusprotsessiga. Kamberlaava tehnoloogial algab kaevandamine Estonias 2016. aasta alguses ja lisanduv täisvõimsus ehk 3 tuhat tonni põlevkivi ööpäevas planeeritakse saavutada aasta lõpuks. Kamberlaava tehnoloogia kasutuselevõtuga luuakse ligi 50 töökohta.

Seoses efektiivsust tõstvate ümberkorraldustega väheneb Eesti Energia Kaevandustes töökohtade arv aasta lõpuks ligi 200 võrra, millest pooled töökohad on seotud töötajate vanadus- või sooduspensionile siirdumisega. Koondatavatele töötajatele uute töövõimaluste leidmisel tehakse koostööd ametiühingute, töötukassa ja piirkonna teiste ettevõtetega. Kaevandustes on töötajatele, keda ümberkorraldused puudutavad, loodud kindlustunde pakkumiseks toetusfond, mis võimaldab kuni viis aastat enne pensioniikka jõudmist taotleda ettevõttepensioni. Neil töötajatel, kel ei õnnestu töötuskindlustushüvitise maksmise perioodil tööd leida, on fondist võimalik taotleda ka ümberõppestipendiumit.

Eesti Energia kaevandab põlevkivi Estonia allmaakaevandusest ja Narva karjäärist. Kokku kaevandas ettevõte 2014. aastal 16,5 miljonit tonni põlevkivi, mille energeetiline väärtus on üle 36 teravatt-tunni (TWh). Seoses uue Enefit280 õlitehase toodangumahu suurenemisega, on viimasel ajal kasvanud just õli tootmiseks kasutatava põlevkivi kogus. Eesti Energia Kaevandustes saab tööd ligi 2600 inimest. Kokku töötab Eesti Energia kontsernis ligi 6400 töötajat.Pildid kamberlaava konveierite paigaldamisest