Uudised

Eesti Energia Auvere elektrijaam tootis esimese elektri

Täna ühendati ehitusjärgus olev Eesti Energia Auvere elektrijaam elektrivõrguga ja uues jaamas toodetud elekter jõudis esimest korda elektrisüsteemi. Jaama katsetused ja seadistused jätkuvad. Auvere elektrijaam valmib selle aasta lõpuks.

"Võrguga ühendamine on kinnitus sellele, et Auvere elektrijaama kõik süsteemid toimivad. Ees seisab aga veel põhjalik töö, et saavutada uue jaama stabiilne tootmine," ütles Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo.

Keevkihttehnoloogial toimiv jaam on võrreldes tolmpõletustehnoloogial töötavate elektrijaamadega keskkonnasõbralikum ning efektiivsema tootmisega. Kütusena hakkab jaam kasutama põlevkivi, mida kuni 50% ulatuses on võimalik asendada biokütustega.

Auvere elektrijaama ehitab Alstomi konsortsium „võtmed kätte“ ehituslepingu alusel. Uue elektrijaama valmimisse on panustanud ka Eesti Energia kontserni kuuluvad ettevõtted. Näiteks ehitas Eesti Energia Tehnoloogiatööstus jaamale põlevkivi ja biokütuse etteande süsteemi, mis oli projekteeritud koostöös Eesti Energia Kaevandustega, ning tuhaärastuse süsteemi.