Uudised

Eesti Energia, Viru Keemia Grupp ja Eastman Specialities sõlmisid Hea Tahte Kokkuleppe Jõhvi riigigümnaasiumiga

Ida-Virumaa tööstusettevõtted Eesti Energia, Viru Keemia Grupp ja Eastman Specialities sõlmisid täna loodavas Jõhvi riigigümnaasiumis Hea Tahte Kokkuleppe, et ühiselt suurendada noorte huvi inseneri eriala omandamise vastu Ida-Virumaal.

„Palju on räägitud üldharidussüsteemi õppesisu abstraktsusest ja vähesest eluga seotusest, mistõttu õpilased ning just poisid kaotavad huvi õppimise vastu. Tahame uues koolis selle puuduse korvata ja teha õppetöö võimalikult eluliseks. Teeme seda koostöös partneritega - uurimisõppe teemad ja kaasjuhendajad, koos loodud valikainete ainekavad ja spetsialistidest lektorid, päris tootmiskeskkonnad, motivatsioonistipendiumid õpetajatele ning õpilastele,“ rääkis loodava Jõhvi riigigümnaasiumi direktor Tarmo Valgepea.

Hea Tahte Kokkuleppe raames aitavad tööstusettevõtted luua, rakendada ja arendada koolis inseneeriateemalisi valikaineid ning arendada matemaatika ja loodusainete süvendatud õpet.

Eesti Energia juhatuse liige Andres Vainola sõnul on positiivne, et ettevõtted panustavad ühiselt, et noortel oleks võimalik omandada hea haridus ning nad teadvustaksid, et karjäärivõimalusi pakuvad erinevad Ida-Virumaa ettevõtted. "Ootame noori insenerierialaga tutvuma meie tootmisüksustesse töövarjuna ja hiljem juba praktikale,“ rääkis Vainola.

Viru Keemia Grupi juhatuse esimees Priit Rohumaa usub, et inseneeria valdkonna ja insenerikutse edendamine on Ida-Virumaal olulise ja selgelt positiivse mõjuga maakonna sotsiaal-majanduslikule edasijõudmisele, s.t maakonna elule ja heaolule. "Meie oleme väga huvitatud, et tulevased spetsialistid saaksid juba koolis põhjalikke teadmisi reaalainetes. Oleme valmis panustama inseneeriateemalise hariduse arengusse riigigümnaasiumis ja aitama noori inimesi karjääriplaneerimisega. Tööstusettevõtete ja kooli koostöö aitab esile tuua võimalusi kodukandis huvitava erialase töö ja väärika töötasu saamiseks,“ sõnas Rohumaa.

Lisaks põlevkiviettevõtetele ühines Hea Tahte Kokkuleppega ka Ida-Virumaal tegutsev keemiatehas Eastman Specialities OÜ. „Oleme põnevil, et meil on võimalus jagada oma kogemust Jõhvi Riigigümnaasiumi õpilastega. Loodame, et koostöö käigus areneb fokusseeritud õppekava, mis väärtustab noorte seas veelgi enam reaalaineid ning tuleb kasuks nii igapäevaelule kui ka Ida-Virumaa tööstuste arengule. Oleme rõõmsad, et meil on võimalus suhelda meie potentsiaalsetele tulevaste töötajatega juba õppeprotsessi alguses ning tutvustada neile meiepoolseid ootusi. Loomulikult on veel teha palju tööd, kuna oleme alles ühise teekonna alguses,“ rääkis tehase direktor Tony Sellers.

Jõhvi loodav riigigümnaasium alustab tööd 1. septembril 2015. Gümnaasiumis alustavad tööd 10.-12. klassid, kus saab õppida kuni 540 õpilast. Senised Jõhvi Gümnaasiumi ja Jõhvi Vene Gümnaasiumi 11.-12. klasside õpilased arvatakse uue kooli koosseisu ning 10. klassi õpilased astuvad sisse juba uude kooli.