Uudised

Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi stipendiumi taotleb 40 noort

Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu loodud Andekate Noorte Energiafond annab sel sügisel välja 4500 euro ulatuses stipendiume Ida-Virumaal elavatele noortele. Taotluse stipendiumi saamiseks esitas 40 noort.

Eesti Energia ühiskondliku vastutuse juhi Kaja Kilgi sõnul on Energiafondi eesmärk toetada regioonis elavate noorte mitmekülgset arengut ja huvialast tegevust. „Energiafond sai ellu kutsutud selleks, et toetada kohalikke noori, kes tegelevad tõsiselt mõne huvialaga ja soovivad saavutada silmapaistvaid tulemusi,“ selgitas Kilk. Alates 2013. aastast tegutsev Energiafond on tänaseks jaganud stipendiumidena üle 11 000 euro kokku 43 noorele.

Taotlusi laekus noortelt, kes tegelevad spordi, muusika aga ka oma teadusalaste teadmiste arendamisega. Laekunud taotluste seast valib toetuse saajad neljaliikmeline nõukogu ning stipendiumide saajad kuulutakse välja detsembri keskel. Toetuse saajate otsustamisel arvestatakse noorte seniseid saavutusi, noore enda arengusoovi, soovitaja hinnangut, noore mitmekülgsust ja toetuse mõju seatud eesmärkidele kaasaaitamisel.

„Ida-Virumaal on suur vajadus andekate laste toetuse järele ning andekaid ja oma tegevusele pühendunud noori on väga palju. Stipendiumide saajate valik ei saa kindlasti olema kerge," ütles Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Urve Erikson.

Andekate Noorte Energiafond on ellu kutsutud Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) poolt ja see jagab toetusi andekatele 7-19-aastaste õpilastele, kes elavad Ida-Virumaal. Toetust saab taotleda näiteks spordivõistlustel käimiseks, huvialaga seotud vahendite soetamiseks, kunstinäitustel, konkurssidel, olümpiaadidel või mujal osalemiseks. Aastas jagab Energiafond Ida-Virumaa noorte huvitegevuse toetuseks 9 000 eurot, millest 5000 eurot on Eesti Energia panus ja 4000 euroga toetab fondi Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.