Uudised

Valmisid Auvere elektrijaama elutähtsad süsteemid

Täna antakse üle Auvere elektrijaama kütuseteekonna jaoks elutähtsad süsteemid - põlevkivi ja biomassi kütuse etteande süsteem ning tuhaärastuse süsteem, mis valmisid Eesti Energia Tehnoloogiatööstuse juhtimisel. Auvere elektrijaama esimesed seadistus- ja käivitustööd on kavandatud juba selle aasta sügisesse.

„Lihtsustatult võib öelda, et tehnoloogiatööstus ehitas uue elektrijaama kütuseteekonna alguse ja lõpu,“ räägib Eesti Energia Tehnoloogiatööstuse juhatuse liige Otto Richard Pukk. „Tehnoloogiatööstuse rajatud süsteemid tagavad põlevkivi ja biokütuse pideva etteande jaama ja tuha ärastamise jaamast. Mõlemad süsteemid on projekteeritud meie inseneride poolt ja rajatud koostöös mitmete partneritega,“ sõnab Pukk. Alltöövõtjatena osalesid süsteemide rajamisel 15 ettevõtet, kellest suurima töömahuga partnerid olid YIT Ehitus ja Maru Ehitus.

Auvere elektrijaama projekteeritud võimsus on 300-megavatti, kütusena hakkab jaam kasutama põlevkivi ja kuni 50% ulatuses biokütust. Tehnoloogiatööstuse poolt rajatud süsteemide tööajaks ühes aastas on planeeritud kuni 8000 tundi. Süsteemide tööeaks on kavandatud 30 aastat. Valminud kütuse etteandesüsteem võimaldab ööpäevas ette anda kuni 7000 tonni põlevkivi ja 3000 tonni biokütust.

„Võimalus asendada põlevkivi 50% ulatuses biomassi kui taastuva energiaallikaga vähendab elektritootmise keskkonnamõju ning tõstab Auvere elektrijaama konkurentsivõimet Euroopa Liidu kliimapoliitika karmistumisel. Auvere elektrijaam on oluline investeering riigi energiajulgeoleku tagamisel,” ütles Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo. Auvere elektrijaam tuleb keskkonnasõbralikum, väiksemate õhuheitmetega ning efektiivsema tootmisega kui vaid põlevkivi kasutavad elektrijaamad.

Auvere elektrijaam hakkab kandma olulist rolli riigi varustuskindluse ja energiasõltumatuse tagamisel. Elektrijaama kogumaksumus on 640 miljonit eurot. Täna üleantud kütuse etteandesüsteemide ja tuhaärastussüsteemi maksumus on 37 miljonit eurot.

Uue jaama käivitamiseks on planeeritud aasta aega, võrku jõuab Auvere elektrijaamas toodetud elektrienergia 2015. aastal. Auvere elektrijaam valmib lõplikult ja antakse üle 2015. aasta lõpus. Jaama ehitab Alstomi konsortsium „võtmed kätte“ ehituslepingu alusel.