Uudised

Energiaturu ülevaade mai 2014

Ülevaade Põhja-Euroopa tulevikuturgudest. Eesti, Soome, Läti ning Leedu elektri börsihinnad tõusid maikuus märkimisväärselt. Gaasi tulevikutehingute hinnad liikusid ülespoole. Ühendati Edela-Euroopa elektribörside ja Nord Pool Spoti hinnakujundussüsteemid. Eesti Energia tähistas 75. sünnipäeva juubeliekspositsiooni ja põlevkiviraamatuga. Lätil täitus esimene aasta Põhjamaade avatud elektriturul. Leedu valitsus kindlustas oma strateegilist positsiooni energeetikas.

Tulevikutehingute hindu hoidsid stabiilsena paika pidanud ilmaennustused ning saastekvootide ja söe turuhinnad. Lume sulamine Skandinaavias tõstis hüppeliselt hüdroelektrijaamade reservuaaride taset. Tootmisjaamade ja ülekandetrasside hooldushooaja algus kergitas elektri börsihindu. Börsihinna kujunemist mõjutas ka madalal püsinud tuulegeneraatorite tootlikkus. Gaasi tulevikutehingute hindade kujunemises mängis rolli euro suhtes tugevnenud dollar. Toornafta hind püsis stabiilsena.

Energiaturu ülevaade mai 2014