Uudised

Narva elektrijaamade soojuse hind sai kooskõlastuse

Eesti Energia Narva elektrijaamade esitatud taotluse pika menetlemise järel, mis leidis 2013. aasta oktoobris ka meedias kajastamist, kooskõlastas Konkurentsiamet tootjale soojuse müügipiirhinnaks 26,45 eurot megavatt-tunni eest. Koos võrguettevõtja Narva Soojusvõrk tariifiga hakkab soojus lõpptarbijale maksma 33,54 eurot/MWh ilma käibemaksuta. Uus hind jõustub 1. juunil 2014.

Narva elektrijaamade juhi Tõnu Aasa sõnul õnnestus ettevõttel viis aastat sisemiste reservide ja efektiivsuse tõstmise arvelt hindu mitte tõsta, kuid selle aja jooksul on tõusnud keskkonnamaksud, kallinenud põlevkivi, lisandunud aktsiisimaks põlevkivi põletamisele soojusenergia tootmiseks ja kulud CO2 kvootide ostuks ning tõusnud seadmete hoolduskulud.

„Otseselt soojuse tootmisega seotud kulud on suurenenud. Vaatamata sellele tuli pidevalt hoida töökorras soojusenergia tootmise seadmeid, sest Narva elektrijaamadel lasub kohustus tagada Narva linna soojavarustus vajalikus mahus,“ selgitas Aas olukorda. „Uued tariifid võimaldavad viia meie kulud ja tulud tasakaalu ning tagada Narva linnale vajalik soojusenergia maht ka tulevikus.“ Kuni 1. juunini 2014 kehtib senine müügihind – 27,48 eurot/MWh.

Soojuse tariifide arvutus põhineb füüsikalisel meetodil, mis sobib koostootmisjaamadele kõige paremini. Hinnakujunduse põhikomponentideks on kulud kütusele, keskkonnamaksud, CO2 kvootide ostukulud, püsi- ja muutuvkulud ning põhjendatud tootlus.

Viimane soojahindade tõus oli Narvas 2008. aasta sügisel, 2009. aasta jooksul langetati soojuse hindu kaks korda seoses gaasi- ja põlevkiviõlihinna languse ning tuhajääkide ladestamistasu vähendamisega. Uue taotluse andsid Narva elektrijaamad sisse 22. oktoobril 2013.

Narva elektrijaamad varustavad Narva linna soojuse ja kuuma veega. Soojusenergiat toodetakse 2004. aastal renoveeritud Balti elektrijaama 11. energiaplokil ning tipukoormuse ajal ka katlamajas, mis kasutab kütusena gaasi ja põlevkiviõli.