Uudised

Uuring: põlevkivitööstuse väärtuseks peetakse energiasõltumatust ja töökohti

Eesti elanikud peavad põlevkivitööstuse peamiseks väärtuseks energiajulgeolekut ja tööstusega kaasnevaid töökohti. Väärtusetuks pidas põlevkivitööstust vaid 4% TSN Emori poolt läbi viidud uuringule vastanutest.

Energiajulgeoleku aspekti tõid esile 39% vastanutest. Eurostati andmetel on Eesti energiasõltumatuselt Euroopas Taani järel teisel kohal. Töökohti peab põlevkivitööstuse peamiseks väärtuseks 23% vastanutest, Ida-Virumaal on see näitaja ootuspäraselt kõrgem - 36%. Lisaks toodi põlevkivitööstuse väärtustena esile odavamat elektrit, riigile tulu teenimist ja majanduse elavdamist.

Aasta aastalt on kasvanud ka Eesti elanike toetus kaevandamisele ning jõudnud viimase nelja aastaga 53 protsendilt 66 protsendini. Kaevandamisse skeptiliselt suhtuvate inimeste arv on vastaval perioodil vähenenud 35 protsendilt 22 protsendini. Traditsiooniliselt on suurim toetus kaevandamisele Ida-Virumaal, kus kaevandamise jätkamist soovib 84% vastanutest.

“Ida-virumaalaste poolehoid kaevandamisele on ühelt poolt muidugi selgitatav kohaliku kogukonna tööhõive küsimusega,” ütles Eesti Energia Kaevanduste juht Veljo Aleksandrov. “Teisalt on kohalikul kogukonnal ka palju selgem ja isiklikust kogemusest pärinev arusaam milles kaevandamine seisneb ning mis sellega kaasneb ja mis mitte. Samuti näevad nad paremini kui teised endiste kaevandusalade uuestisündi,” lisas ta.

Nii näiteks on endisest Aidu karjäärist saamas rahvusvaheline veespordikeskus, taastatud kaevandusmaastikele on aastate jooksul istutatud uued metsamassiivid ning hiljuti algasid endise Viru kaevanduse hoonetekompleksi lammutamine, et seegi maa-ala taas metsastada.

Eesti põlevkivienergeetika arendaja ja Eesti suurim tööandja Eesti Energia annab tööd umbes 7000 töötajale, kellest 5000 elavad Ida-Virumaal. TSN Emori tööandjate maineuuringu kohaselt on Eesti Energia ka Eesti parim tööandja.

Veebruaris valminud TSN Emori uuringus osales juhuvalikuga 1100 inimest vanuses 15 ja enam aastat.