Uudised

Eesti Energia Testimiskeskus tähistab 50. juubelit

Sel nädalal tähistab juubelit Eesti Energia Testimiskeskus, mis on tegutsenud metallkonstruktsioonide kontrolli ja ekspertiisiga juba viis aastakümmet ning panustab aktiivselt ka noorte kutseõppesse.

„Testimiskeskuse põhiülesandeks on ettevõtte esimesest tööpäevast alates olnud nii sissetulevate materjalide ja toodete kui ka keevisliideste põhjalik kontrollimine ning seadmete töövõimsuse prognoosimine. Samuti remondime ja kalibreerime mõõteseadmeid,“ selgitab Eesti Energia Testimiskeskuse juhatuse liige Viktor Dobrovolskihh keskuse igapäevatööd.

Kui esialgu tegeles testimiskeskus vaid Narva elektrijaamadega, siis täna pakutakse oma teenust ka teistele Eesti Energia ettevõtetele ning umbes veerandi testimiskeskuse koostööpartneritest moodustavad kontsernivälised kliendid.

Üks testimiskeskuse olulisi rolle on ka keevitajate ja keevitusprotseduuride atesteerimine ning neile kogu maailmas tunnustatud sertifikaatide väljastamine.

Samuti panustab testimiskeskus aktiivselt järelkasvu arendamisse. "Peame väga oluliseks noorte keevitajate väljaõppega tegelemist, sest kvaliteetset tööd saab teha vaid heade kutseoskustega spetsialist ning selle nimel teeme tõhusat koostööd nii Narva Kutseõppekeskuse kui võimalusel ka teiste õppeasutustega,“ räägib Viktor Dobrovolskihh.

Testimiskeskus loodi Metallide ja Keevituse Labori nime all 1964. aasta kevadel, et viia läbi metalli kontrolle Narva Elektrijaamades. Tööaastate jooksul sai testimiskeskuse rolliks ka osalemine Eesti elektrijaama seadmete remonditöödes, kus ettevõtte viis läbi erinevaid ekspertiise. 1. augustil 2004 liideti testimiskeskus Eesti Energia Tehnoloogiatööstusega, mis toona kandis AS Energoremondi nime. Tänases testimiskeskuses töötab 29 spetsialisti.